Logo Joomla!

Do této doby bylo od roku 2005 vydáno 8 různých verzí redakčního systému Joomla!. Aby toho nebylo málo, na podzim roku 2011 došlo ke změně principu vydávání a číslování verzí. Tuto dost zmatečnou situaci jsem se snažil přehledně rozuzlit níže.

Joomla! má pevný vývojový cyklus. Každých 6 měsíců je vydána nová minor nebo major verze.

Číslování Joomly :

[major].[minor].[maintenance]

  • Major verze - obvykle se jedná o velkou změnu v porovnání s předchozí verzí, třeba při změně architektury nebo API.
  • Minor verze - obvykle přidává novou funkčnost při zachování stejného datového modelu a velkou míru kompatibility.
  • Maintenance - opravuje objevené chyby nebo bezpečnostní problémy, nesmí přinášet novou funkčnost.

Každá verze Joomly je podporována určitý omezený čas.  Existují 2 skupiny podpory. KRÁTKODOBÁ PODPORA (STS – short term support) a DLOUHODOBÁ PODPORA (LTS - long term support).

  • STS – vydání je podporováno 7 měsíců. Podpora končí měsíc po vydání další (major či minor) verze Joomly. Upgrade na novou verzi lze (u novějších verzí) provést z administrace (one click – jedním kliknutím) a to jak na STS verzi, tak i LTS verzi. Značí se takto: [major].0, [major].1, [major].2  Položka [minor] může nabývat hodnot: 0, 1 a 2 (značí STS verzi). Ostatní se číslují atributy se číslují normálně, popořadě.
  • LTS – jedná se o vydání, které je podporováno (minimálně) 27 měsíců. Značí se takto: [major].5  Položka [minor] může nabývat hodnoty: 5 (značí LTS verzi). Ostatní se číslují atributy se číslují normálně, popořadě.

Verze STS i LTS jsou vydávány ihned, jakmile jsou označeny jako VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ / STABILNÍ(GA - General Availability).

Nevýhoda v nasazení STS verze tkví v tom, že pokud ji nasadíme na web, budeme jí muset každých 6 měsíců aktualizovat. Dále také případná nedostupnost rozšíření pro danou verzi, rad ohledně různých technických problémů a podobně. Naopak výhoda spočívá v tom, že budeme mít přístup k novým funkcím, případně k rozšířením dříve než ve verzi LTS.

Verze STS slouží víceméně pro testování nových funkcí a změn v systému Joomla!. Pokud se dostatečně osvědčí, zavedou se i do verze LTS.

 Přehled podpory verzí

Verze TYP Dostupnost Podpora   Konec podpory Aktualizace / Upgrade Poslední vydaná verze
      Bezpečnost Bugy        
1.0 LTS
X-mark
X-mark
X-mark
Červenec 2009 Migrace na 1.5 1.0.15
1.5 LTS
X-mark
X-mark
X-mark
Září 2012 Migrace na 2.5 1.5.26
1.6 STS
X-mark
X-mark
X-mark
Srpen 2011 Aktualizace klikem na 2.5 1.6.6
1.7 STS
X-mark
X-mark
X-mark
Únor 2012 Aktualizace klikem na 2.5 1.7.5
2.5 LTS
Checkmark
Checkmark
Checkmark
 31. prosince, 2014 Aktualizace klikem na 3.x 2.5.19
3.0 STS
X-mark
X-mark
X-mark
Květen 2013 Aktualizace klikem na 3.1 3.0.4
3.1 STS
Checkmark
Checkmark
Checkmark
Prosinec 2013 Aktualizace klikem na 3.2 3.1.6
3.2 STS
Checkmark
Checkmark
Checkmark
Říjen 2014 Aktualizace klikem na 3.3 3.2.3
3.3 STS
Checkmark
Checkmark
Checkmark
Duben 2016 nebo do vydání verze 3.4 Aktualizace klikem na 3.4  3.3
3.5 LTS ? - - ? Aktualizace klikem na 4.0  
4.0 STS ? - -      

 

Přehled jednotlivých verzí

{jutabs defaultitem="7"} [tab title="1.0.x"]

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
1.0.0 (totožná s Mambo 4.5.2.3) Sunrise1 17.9.2005
1.0.1 Sunburst2 21.9.2005
1.0.2 Sunset3 2.10.2005
1.0.3 Sunlight4 14.10.2005
1.0.4 Sundial5 21.11.2005
1.0.5 Sunspot6 24.12.2005
1.0.6 Sunscreen7 15.1.2006
1.0.7 Sunburst8 15.1.2006
1.0.8 Sunshade9 25.2.2006
1.0.9 Sunshine10 5.6.2006
1.0.10 Sundown11 26.6.2006
1.0.11 Sunbow12 28.8.2006
1.0.12 Sunfire13 25.12.2006
1.0.13 Sunglow14 21.7.2007
1.0.14 RC1 Daybreak15 13.1.2008
1.0.14 Daybreak15 11.2.2008
1.0.15 Daytime16 22.2.2008

Vysvětlivky:
1. východ slunce
2. sluneční explose
3. západ slunce
4. sluneční světlo
5. sluneční hodiny
6. sluneční skvrna
7. opalovací krém
8. sluneční explose
9. slunečník
10. sluneční svit
11. západ slunce
12. duha
13. sluneční žár
14. červánky
15. svítání
16. den

[/tab] [tab title="1.5.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
1.1 Alpha Nightfall1 26.10.2005
1.1 Alpha 2 Nightlight2 6.2.2006
1.5 Beta Khepri3 12.10.2006
1.5 Beta 2 Khepri3 4.5.2007
1.5 Release Candidate 1 Mapya4 21.7.2007
1.5 Release Candidate 2 Endeleo5 1.9.2007
1.5 Release Candidate 3 Takriban6 5.10.2007
1.5 Release Candidate 4 Karibu7 19.12.2007

Vysvětlivky:
1. soumrak
2. noční světlo
3. jako Red Barchetta
4. svahilský výraz pro "nové"
5. svahilský výraz pro "vývoj, pokrok, zlepšení"
6. svahilský výraz pro "téměř"
7. svahilský výraz pro "blízkost"

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
1.5.0 Khepri1 21.1.2008
1.5.1 Seenu2 8.2.2008
1.5.2 Woi3 22.3.2008
1.5.3 Vahi4 22.4.2008
1.5.4 Naiki5 7.7.2008
1.5.5 Mamni6 27.7.2008
1.5.6 Vusani7 12.8.2008
1.5.7 Wovusani8 9.9.2008
1.5.8 Wohnaiki9 10.11.2008
1.5.9 Vatani10 9.1.2009
1.5.10 Wohmamni11 27.3.2009
1.5.11 Vea12 3.6.2009
1.5.12 Release Candidate Wohmamni Ama Woi13 24.6.2009
1.5.12 Wohmamni Ama Woi13 30.6.2009
1.5.13 Wojmamni ama baji14 22.7.2009
1.5.14 Wojmamni ama naiki15 30.7.2009
1.5.15 Wojmamni ama mamni16 5.11.2009
1.5.16 Wojmamni ama busani17 23.4.2010
1.5.17 Wojmamni ama woobusani18 27.4.2010
1.5.18 Wojmamni ama wojnaiki19 27.5.2010
1.5.19 Wojmamni ama batani20 15.7.2010
1.5.20 Senu takaa21 18.7.2010
1.5.21 Senu takaa ama wepulai22 8.10.2010
1.5.22 Senu takaa ama woi23 3.11.2010
1.5.23 Senu takaa ama baji24 4.3.2011
1.5.24 Senu takaa ama naiki25 17.10.2011
1.5.25 Senu takaa ama mamni26 14.11.2011
1.5.26 Senu takaa ama busani27 27.3.2012
1.5.26 patch Neoficiální opravný patch 31.7.2013

Vysvětlivky:
1. Egyptský bůh Khepri
2. 2-27 – označení pro čísla 1-26 v jazyce Taracahitic Yaqui (Juto-aztécké jazyky)

[/tab] [tab title="1.6.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
1.6 Alpha Hope1 22.6.2009
1.6 Alpha 2 Hope1 25.10.2009
1.6.0 Beta Hope1 17.5.2010
1.6.0 Beta2 Hope1 31.5.2010
1.6.0 Beta3 Hope1 14.6.2010
1.6.0 Beta4 Hope1 28.6.2010
1.6.0 Beta5 Hope1 12.7.2010
1.6.0 Beta6 Hope1 26.7.2010
1.6.0 Beta7 Hope1 9.8.2010
1.6.0 Beta8 Hope1 23.8.2010
1.6.0 Beta9 Hope1 7.9.2010
1.6.0 Beta10 Hope1 20.9.2010
1.6.0 Beta11 Hope1 4.10.2010
1.6.0 Beta12 Hope1 18.10.2010
1.6.0 Beta13 Onward2 1.11.2010
1.6.0 Beta14 Onward2 15.11.2010
1.6.0 Beta15 Onward2 29.11.2010
1.6.0 RC1 Onward2 14.12.2010

Vysvětlivky:
1. označení pro naději, víru
2. označení pro směřování kupředu

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
1.6.0 Onward1 10.1.2011
1.6.1 Onward1 7.3.2011
1.6.2 Onward1 14.4.2011
1.6.3 Onward1 18.4.2011
1.6.4 Onward1 27.6.2011
1.6.5 Onward1 11.7.2011
1.6.6 Onward1 26.7.2011

Vysvětlivky:
1. označení pro směřování kupředu

[/tab] [tab title="1.7.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
1.7.0 Alpha Ember1 4.6.2011
1.7.0 Beta1 Ember1 28.6.2011
1.7.0 RC1 Ember1 12.7.2011

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
1.7.0 Ember1 19.7.2011
1.7.1 Ember1 26.9.2011
1.7.2 Ember1 17.10.2011
1.7.3 Ember1 14.11.2011
1.7.4 Ember1 24.1.2012
1.7.5 Ember1 2.2.2012

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

[/tab] [tab title="2.5.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
2.5.0 Beta Ember1 22.12.2011
2.5.0 Beta2 Ember1 11.1.2012
2.5.0 RC1 Ember1 18.1.2012

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
2.5.0 Ember1 24.1.2012
2.5.1 Ember1 2.2.2012
2.5.2 Ember1 5.3.2012
2.5.3 Ember1 15.3.2012
2.5.4 Ember1 2.4.2012
2.5.5 Ember1 18.6.2012
2.5.6 Ember1 19.6.2012
2.5.7 Ember1 13.9.2012
2.5.8 Ember1 8.11.2012
2.5.9 Ember1 4.2.2013
2.5.10 Ember1 24.4.2013
2.5.11 Ember1 26.4.2013
2.5.12 Ember1 veřejně nevydána
2.5.13 Ember1 25.7.2013
2.5.14 Ember1 1.8.2013
2.5.15 Ember1 6.11.2013
2.5.16 Ember1 6.11.2013
2.5.17 Ember1 18.12.2013
2.5.18 Ember1 6.2.2014
2.5.19 Ember1 6.3.2014

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

[/tab] [tab title="3.0.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.0 Alpha-1 Ember1 13.7.2012
3.0 Alpha-2 Ember1 16.8.2012
3.0 Beta 1 Ember1 6.9.2012

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.0.0 Ember1 27.9.2012
3.0.1 Ember1 9.10.2012
3.0.2 Ember1 8.11.2012
3.0.3 Ember1 4.2.2013
3.0.4 Ember1 24.4.2013

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel [/tab] [tab title="3.1.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.1 Beta 1 Ember1 7.3.2013
3.1 Beta 2 Ember1 20.3.2013
3.1 Beta 3 Ember1 30.3.2013
3.1 Beta 4 Ember1 12.4.2013
3.1 Beta 5 Ember1 20.4.2013

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.1.0 Ember1 24.4.2013
3.1.1 Ember1 26.4.2013
3.1.2 Ember1 oficiálně nevydána
3.1.3 Ember1 oficiálně nevydána
3.1.4 Ember1 25.7.2013
3.1.5 Ember1 1.8.2013
3.1.6 Ember1 6.11.2013

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

[/tab] [tab title="3.2.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.2 Beta 1 Ember1 11.10.2013
3.2 Beta 2 Ember1 24.10.2013
3.2 RC Ember1 1.11.2013

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.2.0 Ember1 6.11.2013
3.2.1 Ember1 18.12.2013
3.2.2 Ember1 6.2.2014
3.2.3 Ember1 6.3.2014

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

 [/tab] [tab title="3.3.x"]

VÝVOJOVÉ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.3 Beta 1 Ember1 3.4.2014
3.3 Beta 2 Ember1 9.4.2014
3.3 Beta 3 Ember1 22.4.2014
3.3 RC Ember1 25.4.2014

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

FINÁLNÍ VERZE

Verze Kódové jméno Datum vydání
3.3.0 Ember1 ?

Vysvětlivky:
1. označení pro žhavý popel

[/tab] {/jutabs}