Ke komponentě JoomLeague je k dispozici velké množství modulů a zásuvných modulů, které vám pomohou využít naplno možnosti komponenty.

 

Moduly:

Events ranking
JoomLeague Logo
JoomLeague Match Calendar
JoomLeague Navigation Menu
Joomleague Next Matches ext
Joomleague Players/Staff birthday
Joomleague PlaygroundPlan
Joomleague RandomPlayer
JoomLeague Ranking
Joomleague Result Ticker
JoomLeague Sports Type Statistic
JoomLeague Statistic ranking
Joomleague TeamPlayers
JoomLeague Teams Statistic ranking

Zásuvné moduly:

Joomleague comments integration plugin
Content - Joomleague Person Plugin
Search - Joomleague

Všechny uvedené moduly a zásuvné moduly stahujte výhradně z www.joomleague.net. K dispozici je instalační balíček kompletních překladů. Obsahuje češtinu pro moduly Events ranking, JoomLeague Logo, JoomLeague Match Calendar, JoomLeague Navigation Menu, Joomleague Next Matches ext, Joomleague Players/Staff birthday, Joomleague PlaygroundPlan, Joomleague RandomPlayer, JoomLeague Ranking, Joomleague Result Ticker, JoomLeague Statistic ranking, JoomLeague Sports Type Statistic, Joomleague TeamPlayers, JoomLeague Teams Statistic ranking a plugin Joomleague comments integration plugin.

Zásuvné moduly Content - Joomleague Person Plugin a Search - Joomleague nelze přeložit standardním způsobem. Ale můžete si stáhnout jejich počeštěnou instalaci.